Actueel

Nieuwsbrief Huisartsenpraktijk de Appel

hap

Middels deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen en belangrijke zaken in de huisartsenpraktijk. Indien u de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, kunt u zich eenvoudig afmelden middels de knop onderaan deze brief.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verhuizing TergooiMC en Huisartsenspoedpost

hap

20 mei jl. is TergooiMC verhuisd van de gevestigde locaties in Blaricum en Hilversum, naar het nieuw gebouwde ziekenhuis in Hilversum. Met deze verhuizing is ook de locatie van de Huisartsenspoedpost veranderd.

U vindt de Huisartsenspoedpost in het nieuwe ziekenhuis op het volgende adres:

Laan van Tergooi 2
1212VG Hilversum
Telefoonnummer: 088 - 130 96 00
volg de bordjes huisartsenspoedpost.


Let op! De huisartsenspoedpost is bedoeld voor acute zaken die niet kunnen wachten tot het spreekuur van uw eigen huisarts.
Twijfelt u of u de spoedpost moet bellen? Doe hier de online check.

Voor meer informatie over de huisartsenspoedpost klikt u hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zomervakantie

Dokter van Baarda is op vakantie van 24 juli tot en met 11 augustus.

Dokter Schrauwers is op vakantie van 14 augustus tot en met 1 september.

De waarneming wordt verzorgd door dokter T. Haring en dokter M. Buisman.
Zoals gebruikelijk plannen we nog niet in de agenda's van dokter van Baarda en Schrauwers tot zij terug zijn van vakantie.

Wij wensen u een fijne zomer!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online inplannen van afspraken

Via het patiëntenportaal kunt u eenvoudig een afspraak maken op het spreekuur bij de huisarts of assistente. Sinds kort hebben we deze mogelijkheid uitgebreid met het "telefonisch spreekuur". U kunt een afspraak inplannen voor bijvoorbeeld het overleggen van uitslagen of korte vragen die telefonisch afgehandeld kunnen worden. Let op dat u deze afspraken met uw eigen huisarts maakt!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inloopspreekuur

Graag attenderen we u nog eens op het komen te vervallen van het inloopspreekuur. Met de coronapandemie is het inloopspreekuur gestopt en deze komt niet meer terug. Helaas zitten er nog wel eens patiënten voor niets in de wachtkamer te wachten op het inloopspreekuur, daarom nog eens deze mededeling. Indien u de huisarts nodig heeft kunt u een afspraak maken via de webagenda of telefonisch via de assistente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtmobiel Kerkelanden

Binnen de wijk Kerkelanden rijdt de buurtmobiel die bewoners gratis vervoer aanbiedt binnen diezelfde wijk. Heeft u bijvoorbeeld geen vervoer om naar de huisartsenpraktijk te komen, dan kunt u eenvoudig een rit aanvragen via telefoonnummer: 06-26138178. Ook een ritje naar het winkelcentrum of elders in de wijk is gratis en snel.

Voor meer informatie over de buurtmobiel klik hier.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting MEE

Heeft u een vraag over wonen, zorg, opvoeding, leren, werk of geldzaken? Bij MEE Utrecht, Gooi & Vecht denken ze graag met u mee!

Elke dinsdagochtend van 10-12 uur, is er iemand van het buurtteam aanwezig in wijkcentrum de Koepel om u hierbij te helpen. Ook voor hulp bij het invullen van formulieren kunt u terecht. Inlopen is gratis. 

mee

 

 

Verhuizing Spoedpost 19 mei 2023

Vanaf 19 mei is de huisartsen spoedpost gevestigd in het nieuwe ziekenhuis MC Tergooi in Hilversum. De huisartsen spoedpost is dan alleen nog in Hilversum en niet meer in Blaricum.

Het nieuwe adres is Laan van Tergooi 2 in Hilversum.

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd, 088 130 96 00

Spoedcampagne

Wat doe jij bij spoed?

Benieuwd naar wat je moet doen bij spoed en hoe de Huisartsen Spoedpost werkt?

Op initiatief van de Huisartsen Spoedpost en Tergooi MC is daarom de spoedzorgcampagne ontwikkeld. Het doel is om bewustwording te creëren onder de inwoners van onze regio, over de inhoud van spoedzorg. Wat is spoed? En welke stappen neem je, wanneer je een spoedeisende hulpvraag hebt? Zo leggen we uit welke soorten spoed (urgenties) er zijn en informeren we over digitale zelftriage.

Op www.spoedzorghilversum.nl zijn diverse filmpjes te vinden over de verschillende soorten spoed en wat te doen in deze situaties. Ook krijg je een kijkje in de keuken van de Huisartsen Spoedpost en het werk van een triagist.

Je komt de campagne de komende tijd op diverse plekken tegen, zoals bij huisartsenpraktijken, het ziekenhuis, consultatiebureaus, zorggroepen, kinderdagverblijven, wijkcentra, sportclubs en overige centrale plekken in de regio. Als inwoner van de regio ontvang je ook een huis-aan-huis flyer, is de campagne zichtbaar door borden langs de wegen in de regio en lees en hoor je in de regionale media meer over het onderwerp. Tot slot kun je de campagne ook op social media tegenkomen.

Wil je meer informatie over spoedzorg en wat te doen bij spoed? Kijk dan op: www.spoedzorghilversum.nl

 

Patiënt vragenlijst

Geachte heer/mevrouw,

Uw mening telt
Als huisarts ben ik er in de eerste plaats voor u. Uw mening over mij als huisarts is daarom heel belangrijk.
Door de vragenlijsten in te vullen helpt u mij ervoor te zorgen dat de zorg die u van mij krijgt zo goed en prettig mogelijk is.
U kunt op meerdere punten laten weten hoe u mijn werk beoordeelt.

Dit onderzoek maakt deel uit van de certificering van onze praktijk, waarvoor de praktijk getoetst wordt door een onafhankelijke partij (NPA).

Wees vooral eerlijk, want daar helpt u mij het beste mee!

Via onderstaande link komt u bij de vragenlijst:

Voor patiënten van dokter van Baarda klik hier

Voor patiënten van dokter Schrauwers klik hier

De vragenlijst kan het beste worden ingevuld via Google Chrome, Microsoft Edge of de nieuwere versies van Apple Safari.


Zo werkt het:

  • Klik op de link
  • Klik op Vragenlijst starten
  • Daarna kunt u beginnen met het invullen van de eerste vragen.
  • Klaar? Klik op Volgende vragen om door te gaan naar de volgende vragen.
  • Doorloop op deze manier de hele vragenlijst en druk als u klaar bent met invullen op Vragenlijst beëindigen.

Wilt u meer weten over het belang van de certificering van onze praktijk voor u als patiënt? Kijk op:

NPA praktijkcertificering


Medische vragen kunt u niet via dit e-mailadres stellen. Neem daarvoor via de gebruikelijke wijze contact met ons op.


Hartelijk dank voor uw medewerking!


Met vriendelijke groet,

Ingrid van Baarda en Claire Schrauwers, huisartsenpraktijk de Appel