C.D.A.M. Klijn

C.D.A.M. Klijn

Huisarts

Aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Inloopspreekuur op werkdagen van 07.30 tot 08.00 uur.
Huisartsenspreekuur, telefonisch terugbel-spreekuur en huisbezoeken op werkdagen volgens afspraak.
Tevens beschikbaar via e-consult.

Dokter Klijn is in januari 2012 gestart in Huisartsenpraktijk Baart / Klijn en vormt sinds juli 2018, samen met dokter van Baarda, Huisartsenpraktijk De Appel.
Voordien werkte ze jaren als waarnemer in verschillende huisartsenpraktijken en asielzoekerscentra. Daarnaast heeft zij een half jaar in Malawi (Afrika) gewerkt.