Praktijkondersteuning (POH)

De praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) is speciaal opgeleid voor het begeleiden van patienten met chronische ziekten. Bij ons is dit Fiona Bart. Zij houdt eigen spreekuren en doet de reguliere controles voor diabetes mellitus, hoge bloeddruk, astma/COPD-patiënten en begeleidt in stoppen met roken. Daarnaast maakt zij een risicoanalyse voor hart- en vaatziekten, adviseert zij over een gezonde levensstijl. 

Voor de oudere en kwetsbare patiënt hebben we een POH ouderen in dienst, Nicolien Kuiper. Ook zij houdt zich bezig met controle van diabetes mellitus, hoge bloeddruk en houdt nauw contact met de zorg/case managers van patiënten.

Ook hebben wij een POH GGZ, Annemiek van Denderen. Zij ondersteunt de huisartsen bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische, psychosociale of psychosomatische problematiek. Dit valt onder de basisverzekering. Annemiek werkt op vrijdagen. 

Alle werkzaamheden van de POH-ers gebeuren in overleg met en onder verantwoordelijkheid van uw huisarts.